Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirČo ma oslovuje?

Ako a ku komu Boh hovorí ?"Boh neustále hovorí ku každému. Problém  nie je v tom, ku komu hovorí,  ale v tom, kdo ho  počúva.“
Hovory - komunikácia s Bohom prebiehajú prostredníctvom citov, pocitov, myšlienok.Najčastejšie s nami Boh komunikuje skrze city- nenadarmo sa hovorí, že "city jsou jazykom duše".
Ak chceme zistiť, čo je pro nás v danej chvíli pravdivé, spýtajme sa  svojích pocitov.Komunikácia s Bohom prebieha tiež prostredníctvom myšlienok. Myšlienky a pocity nie sú totožné, napriek tomu, že k ním dochádza zároveň. Pri komunikácií prostrednictvím myšlienok sa často užívajú predstavy a obrazy. Z toho dôvodu sú myšlienky omnoho účinnejším komunikačným prostriedkom ako slová .Až keď pocity, myšlienky a skúsenosť sklamú, používajú sa na komunikáciu s Bohom slová. Slová nám môžu pomôcť niečo pochopiť. Skúsenosť zasa dovoľuje niečo poznať. Existujú však veci, ktoré nemôžeme vyskúšať. A pre tieto sú k dispozícií ďalší nástroje poznania. To sú pocity a myšlienky.


Nie všetké pocity, myšlienky, zážitky a  slová pochádzajú od Boha.Veľa slov bolo vyrieknutých inými, menom Boha. Niekedy je obtiažné rozoznať, čo pricháza od Boha a čo z iných zdrojov. Je možné to rozlíšiť ak sa použije-li toto základné pravidlo:

Naše najvyššie myšlienky, naše najzrozumiteľlnejšie slova, naše najvznešenejšie pocity prichádzajú vždy od Boha. Všetko ostatné prichádzá z iného zdroja.

Zapamätajme si toto pravidlo:

Najvyššia myšlienka je vždy tá myšlienka, ktorá obsahuje radosť.
Najzrozumiteľnejšie slová sú tie slová, ktorá obsahujú pravdu.
Najvznešenejší pocit je ten pocit, ktorému hovoríme láska.

Radosť, pravda, láska.

Tieto tri pojmy sú zameniteľné a jeden vždy vedie k druhému. Nezáleží na ich poradí.
Žádné komentáře