Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirMoje básne

Vopred sa ospravedlňujem všetkým  zato, že sa odvažujem fušovať do niečoho o čom toho veľa neviem. Inšpirovali ma priatelia z fazoliek a tak som si povedala: prečo nie, prečo neskúsiť (znova) ukladať slovo  ku slovu, tvoriť rýmy ale hlavne vyjadriť to čo cítim...


Po nádherných, dlhých sviatočných dňoch,
prichádzajú znova dní všedné, pracovné...
čo najdlhšie si však uchovajme z nich aspoň
jemné iskierky, náznaky, zrnká, odlesky
lásky, radostí a pokoja....


(c)shipka

Malá osamelá loďka,
čo po morí sa plaví,
v bezvetrí a bez vĺn,
v širočiznom obzore.
Je nádherný ten pokoj,
ticho a pohoda.
Ticho tak hlboké,
že začínaš sa báť.
uvedomíš si ako blízko
protiklady sú spojené.
Pokoj a nepokoj,
radosť aj žiaľ,
úsmev aj plač.
Tie nebojujú
voči sebe navzájom,
držia sa stále pospolu,
súčasne koexistujú .

Nemôžeš poznať
jednú stranu javu,
ak neceníš si CELOK
ako JEDNO.

(c)  shipka


Tak veľa otázok, tak veľa veci
znepokojuje a ruší našu myseľ.
Denno- denne  stretáme ľudí,
volajúcich po láske, vzývajúcich mier.

Ponoriac sa do studnice poznania,
udalostí bližších aj vzdialených,
odhaliac len, čo udialo sa
v jednom života trvaní,
zhrôzení  pýtame sa: Ako je to možné???

Čo sú to za ľudia, politici, inštitúcie,
spoločností a vlády čo poťahujú nitky z pozadia?
Môžeme pochopiť, môžeme tomu veriť,
dá akceptovať sa všetko to, čo deje sa okolo?

Tak veľa podvodov, tak veľa spiknutí,
do neba volajúce prekrúcania faktov.
Tá chamtivosť a chuť vlastniť všetko,
nik pred nimi nemôže byť bezpečný,
život ľudský ten  pre nich je bezcenný.

Omráčení z toho, čo odhalilo sa,
čo očiam skryté bolo celý čas,
pod lžami, deklaráciami  " o mieri, ľudských právach,
  slobode, demokracií, ochrane
ľudských životov ..."

V skutočností pravda, tá je úplne iná.
Dnes veľa ľudí to jasne vidí a vie :
"  čo sa to vlastne na  svete deje?,"
tak ako vidia: "kto  zavinil to?".

Na jednú otázku odpoveď hľadáme,
 vrtá nám to v hlave nocou a aj dňom.
Sme schopní rázne zastaviť  to ???
"Kráľ nahý je!" šírme všade, všetkým navôkol.


(c) shipkanie ešte nie je všetkých dní koniec,
ešte svetlo ku nám sem-tam zavíta,
aj keď obloha zväčša temná je, zatiahnutá.
Slnko ešte stále sily dosť má,
by troškou svetla, teplá obdarilo nás,
by do našich žíl vlialo iskierku jasu,
záchvev radostí , do duše elán...

nie ešte nie je všetkých dní koniec,
aj keď spoza temných mrakov hviezdičku nevidíš,
len nejasné kontúry mesiaca rozoznáš.
Ešte kde-tu sliepňavé svetielko preniká
keď po tme svojím chodníčkom sa potlkáš
silné tušenie v myslí tvojej klíči...

nie ešte nie je všetkých dní koniec,
keď sám v temnom sedíš svojom obydlí,
keď oheň v pahrebe dotlie a dohorí...
Keď temnota zvonku a zvnútra dovedna zliali sa,
ešte je tu sviečka čo rozvidní temnotu,
sú tu ešte iskry, čo presvitajú z nás ...

keď zaženieme strach, ktorý nás do temnôt zaháňa,
keď premôžeme v sebe svoje vlastné sebectvo,
keď ruky si navzájom všetci podáme,
nedovolíme by zrak sa nám zakalil.
Keď rozhorí sa oheň v našich srdciach
láskou premôžeme temnotu a chlad...

(c) shipkaKeď posledný deň v roku
na dosah sa priblíží
na čo si najviac vzpomenieš?
na minulé, ušlé dní
čo ubehli  rýchlejšie
než pripustil by si chcel ...
Čo docielil si v nich,
 čo stratil,zanedbal ?
S vďakou a bázňou v srdci
ukloníš hlavu starcovi,
ktorý dôstojne sa blíži
ku koncu svojej cesty,
by žezlo svoje odovzdal
do rúk roku Nového .
Váhavo , neisto
otázku si kladieš:
Aký bude tento Nový rok?
Donesie nám pokoj,
lásku a mier na zemi?

Len na tebe to záleží
aký je, v budúcností bude.
To čo doňho vložíš,
to stokrát vráti sa ti späť...
Lásku, pokoj, radosť,
vôkol seba ak budeš osievať,
a políčko svoje s láskou obrábať,
život nadelí ti lásky, radostí,
zdravia, šťastia a pohody
plným priehrštím.

Šťastný a pokojný Nový rok!(c) shipka
Milá  Andrejka,
bolo to v ráno okolo 7 hodiny 28.12.1968 v Žiline,
keď po dlhom otáľaní, odkladaní svojeho príchodu,
 konečne si sa rozhodla, že už je čas ...
a pri poslednom mojom bolestnom výkriku
sa ozval tvoj prvý výkrik,
ktorý  zvestoval mne aj tomuto svetu,
že si tu na svete,
že máme s tebou rátať
že prežiť ho chceš v radostí aj láske...

Dnes je Tvojich narodenín deň,
tak Ti zo srdca iba zaželať chcem,
veľa šťastia, zdravia, lásky,
nech splnia sa Tvoje želania a sny,
nech sa Ti vždy vo všetkom dari...

Nech na Tvojej tvári úsmev stále žiari,
nech Láska sprevádza Ťa svetom,
nech každý deň pre Teba je plný kvetov,
nech  najbližší Tvoji sú žriedlom Tvojím aj oporou,
nech každý deň je pre teba krásnym znovuzrodením,
zázrakom žitia, bytia, nápojom opojným...

Tvoja Mamka
 V myslí svojej stále
zafixovaný
pevný obraz nosíme:
" Čas plynie,
mení sa čas..."
Je isté to zdanie
a či je klamlivé?
Alfou aj omegou je,
kompasom riadiacím
našho poznania a hĺbania...

Plynie však čas
skutočne?
Či len my mu stále
bežíme v ústrety.
Do večného ženieme sa času,
po Pravde v ňom pátrame...
Do jeho studnice sa  noríme,
by z jej múdrostí
napiť sme sa mohli...

Čas sa nemení!
 Zostáva stále ten istý.
Včera, dnes, zajtra,
aj o tisíc liet...
Len formy jeho tie menia sa.
Poznania žriedlom je stále,
nestratilo sa z neho nič,
 svoju múdrosť všetku uchoval.
Stále ten istý čas ,
večný čas v nás!


(c)shipka


Možno zvedavo často sa pýtaš
čo je to za silu,
čo tak silne ma drží pri tebe?
To ty si, kto tak silne ma drží!
Tvoja rozjasnená tvár,
tvoj vtip a vnímanie,
elegancia s ktorou,
vazálkou tvojou 
si ma spravil,
závislou na tebe urobil.
Žiara, ktorou
si ma prebudil,
keď sťa "Šipkova Ruženka"
spala som,
na milujúcu ženu premenil.
To všetko odkryl si drahý,
to všetko tak nádherné
a krásne je...
Vážim si všetko,
čo bolo mi dané,
lež musím riecť:
To málo je,
nie dosť pre mňa!
Ja chcem viac!
Poznať chcem tvoje hlbiny,
zákutia, dušu tvoju poznať,
trinástu komnatu tvoju,
ktorá zavretá, schovaná je,
kľúč od nej si odhodil preč...
Moja trinásta komnata
otvorená je tu pre teba..
hoc´tebe chýba vôľa,odvaha
vstúpiť do nej dovnútra...


(c) shipka


Tvoj život a tak isto aj môj
pozostáva z dlhého zoznamu
záujmov, dejov, jednaní,
čo prekvapuje aj očaruje nás...

Čas, ktorý poskytnutý nám bol,
medzi ne podeliť sa snažíme...
polička našich hier sú tak vzdialené,
lež sú tu sféry takmer totožné.

Naoko aj keď tak podobné sú,
bližší vnem rozdiely odkrýva,
 v hĺbke vnemu aj uhle  pohľadu,
tak odlišné ako srdcia nás dvoch ...
 


(c) shipka

Cítil si sa už niekedy
v pochybách
sem a tam ťahaný
nad svetom, jeho hodnotami,
ktorý prevažne na lžiach
a ilúziach je stavaný.
Možno že, želáš so znova
dávno zabudnutú chuť
"Pravdy" spoznať,
možno neznamená pre teba nič
začo ochotný by si bol
do ohňa  svoj prst položiť..
lež "Pravda" tu je tak, či tak,
subtilná, skrytá
pod kepienkom klamlivých slov,
vieš, že tu je a hladáš slová
ako slovami ju vyjadriť máš...
Ak do seba hlboko sa ponoríš
dole, hlboko, do vnútra,
niečo malé, číre
v sebe najdeš tam
čo schopné je
vnútorným svojím zmyslom
"Pravdu" rozoznať
(aj keď sem-tam sa o ňu potkýňaš...).

(c) shipka
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7