Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirMoje básne

Hľadanie Pravdy


Cítil si sa už niekedy
v pochybách
sem a tam ťahaný
nad svetom, jeho hodnotami,
ktorý prevažne na lžiach
a ilúziach je stavaný.
Možno že, želáš so znova
dávno zabudnutú chuť
"Pravdy" spoznať,
možno neznamená pre teba nič
začo ochotný by si bol
do ohňa  svoj prst položiť..
lež "Pravda" tu je tak, či tak,
subtilná, skrytá
pod kepienkom klamlivých slov,
vieš, že tu je a hladáš slová
ako slovami ju vyjadriť máš...
Ak do seba hlboko sa ponoríš
dole, hlboko, do vnútra,
niečo malé, číre
v sebe najdeš tam
čo schopné je
vnútorným svojím zmyslom
"Pravdu" rozoznať
(aj keď sem-tam sa o ňu potkýňaš...).

(c) shipka