Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirMoje preklady

Myšlienky zvnútra

V poslednom čase som sa opäť na čas vzdialila od písania,
akosi mi vyprchala inšpirácia a možno to boli vnútorné zábrany,
ktoré mi bránili písať...
Nedávno som opäť spáchala preklad básne "Thoughts from within"
od amerického básnika Woodyho Harrelsona,
ktorá obsahuje silný vnútorný náboj, dokáže osloviť súčasníkov a najmä tých,
ktorí si ešte pamätajú, keď boli čisté rieky, lúky, obloha,
keď sme bosí behávali po lúkach a po poliach...
keď boli veci jednoduché, čarovné a čisté...

Niekedy cítim sa sťa cudzie stvorenie,
pre ktoré žiaden výklad nehodí sa.
Isteže ľudskú formu tú mám,
vzpriamená chôdza a nepriateľ číslic,
vedomie moje je však hore nohami.
Cítim sa ako bežiaci pás
v tomto doslovne bláznivom svete,
vnímam svet okolo seba
sťa šialený kolektívny sen.


Nekonečný prúd ľudí
hýbe sa ako na diaľnici mravce,
mobily, počítače a digitálne displeje.
" V moc peniazi my veríme"!
Nájdeme šťastie,
prevažný postoj?
Ako geneticky modifikované, vyhorené Big Maky
čo symbolom potravín akosi sú.
Schválená morálka,
preplnené väznice,
implantované náboženstvo .
Zisková pohnútka všade
a všetkým sa prelína,
našej vláde za parkovanie
na uliciach platiť musíme,
vojna zo všetkých najväčším
tvorcom peňazí je,
závisť z pocitu malosti pochádza,
to známe je nám.


Politici a prostitútky
pohodlné sú pospolu.
Rád by som vedel či hovoria
o divných zmenách v počasí.
Táto vláda vznikla "s" "z" a "pre" ľudí
ale každý ich vníma
ako obrovský otvorený vred,
ktorý už nereprezentuje nás.
Viniť prezidenta za utrpenie krajiny
to je ako vrieskať na handrovú bábku
za to ako spieva...
Kto je však ten muž za oponou,
čo poťahuje za nitky?


Miliarda ľudí sedí a čumí na telku
v miestnosti, ktorú obývačkou volajú.
Pokiaľ sa mňa však týka
ja vnímam žitie ako lásku.
Keď pre lásku izby nieto,
sedím v tráve pod stromom,
a snívam o tom aké veci bývali...

Pred priemyselnou revolúcia
predtým než rieky, oceány,
oblohy boli znečistené...
pred Parkinsonovou chorobou
a chorobou šialených kráv,
všetky spletité kakofónie zlých nápadov
ako mrakodrapy a papier zo stromov a znásilnenie Zeme
ako Monsanto a Dupont mali svoj smer
v ktorom pokračujú do dneška.


To bolo pred nami,
keď byvolí sa ešte túlali tu,
keď domovom Indiánov
bol les, Bohom príroda
a Nebo bolo tu a teraz.
Viete si predstaviť čistú vodu,
jedlo a vzduch,
žitie v spoločenstve zvierat a ľudí,
ktorým na vás záleží?


Trúfate si zodpovednosť cítiť
za každý uložený dolár,
aby bohatý ľudia boli ešte bohatší.
Či chystáte sa na zemi pevne stáť,
tvrdíte, že revolúciu chcete
všeobecný vývoj,
súčasťou riešenia chcete byť!
Možno... uvidím vás v mojom okolí....

autor: Woody Harrelson
preklad : shipka

THOUGHTS FROM WITHIN
author: Woody Harrelson

I sometimes feel like an alien creature
for which there is no earthly explanation
Sure I have human form
walking erect and opposing digits,
but my mind is upside down.
I feel like a run-on sentence
in a punctuation crazy world.
and I see the world around me
like a mad collective dream.


An endless stream of people
move like ants from the freeway
cell phones, pc's, and digital displays
"In Money We Trust,"
we'll find happiness
the prevailing attitude;
like a genetically modified irradiated Big Mac
is somehow symbolic of food.


Morality is legislated
prisons over-populated
religion is incorporated
the profit-motive has permeated all activity
we pay our government to let us park on the street
And war is the biggest money-maker of all
we all know missile envy only comes from being small.


Politicians and prostitutes
are comfortable together
I wonder if they talk about the strange change in the weather.
This government was founded by, of, and for the people
but everybody feels it
like a giant open sore
they don't represent us anymore
And blaming the President for the country's woes
is like yelling at a puppet
for the way it sings
Who's the man behind the curtain pulling the strings?


A billion people sitting watching their TV
in the room that they call living
but as for me
I see living as loving
and since there is no loving room
I sit on the grass under a tree
dreaming of the way things used to be
Pre-Industrial Revolution
which of course is before the rivers and oceans, and skies were polluted


before Parkinson's, and mad cows
and all the convoluted cacophony of bad ideas
like skyscrapers, and tree paper, and earth rapers
like Monsanto and Dupont had their way
as they continue to today.


This was Pre-us
back when the buffalo roamed
and the Indian's home
was the forest, and God was nature
and heaven was here and now
Can you imagine clean water, food, and air
living in community with animals and people who care?
Do you dare to feel responsible for every dollar you lay down
are you going to make the rich man richer
or are you going to stand your ground
You say you want a revolution
a communal evolution
to be a part of the solution
maybe I'll be seeing you around.
Žádné komentáře