Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirMoje preklady

Odlesky slnka

 Odlesky slnka z neviditeľného sveta
 všetko to objekty sú smrteľnej  sféry,
sťa kader, pád, krtko ,
či obočie na peknej tvári,

by KRÁSA plne kráľovala nad všetkým.

...Keď k ušiam prvýkrát dôjdu tieto slova,
zdá sa sťa zmyselné veci označovali by.
Ale keď niet jazyka pre nekonečno,
ako vyjadriť sa dá  záhadnosť
používaním obmedzených slov?
Či ako dá sa vízia z extázy
opísať svetskou formulou?
Tak záhadne zahalený je význam ich,
v tých neviditeľných odtieňoch,
v objektoch zmyslov.

...tak ako pestúnka ku dieťatku,
tak  nekonečno ku konečnú má vzťah..

...Dávno kedysi užívané boli tieto slová
v ich správnom význame,

lež význam ich teraz zahalený je,
by hrubým slovom sa ich význam neznesvätil.


Úplná skazy, opojenie, horúčka lásky
to stavy mystické sú tri.
Tí čo pobudli v týchto stavoch,
tí pochopili hneď význam
skrytý v týchto slovách.
Avšak tí čo nepoznáte ich,
nepredstierajte,
že rozumiete sťa igonorantskí bezverci.

Nemôžu všetci mystiku chápať, či pochopiť jej záhady.
Žiadna ilúzia púha to nie je mystický sen,
pravdivý človek nerozpráva márne.
Porozumenie žiada si odhaliť
 či hlboko veriť.


V krátkostí teda ak vysvetliť mám
význam tých slov,

by užívali ste ich v  správnom význame,
atribúty všetkých si treba pamätať.
Správne  porovnávať ich,
nesprávnych prirovnaní sa zdržať!

Keď pravidla tieto pochopené budú,
ukážem vám ako
aplikovať v živote máte ich....Mahmud Shabistari (1288 – 1340) je jedným z najviac oslavovaných perských básníkov 14. storočia Jeho najslávnejšia práce je mystický text , ktorýnmá názov "Tajomná rúžová zahrada" napísaná v asi 1311 v zrýmových častí.
Ponúkam Vám preklad jeho básne "Slnečné odlesky", ktorá má čo povedať aj v dobe súčastnej.Sun-reflections from the unseen world
are all the object of this mortal sphere,
as curl, down, mole, and brow on a fair face,
for Beauty absolute reigns over all.

...When the ears first hear these words
they seem to denote sensual objects.
But as there is no language for the infinite,
how can we express its mysteries
in finite words?
Or how can the visions of the ecstatic
be described in earthly formula?
So mystics veil their meanings
in these shadows of the unseen,
the objects of the senses.

...As a nurse to an infant,
so is the infinite to the finite.

...Once these words were used in their proper sense,
but now are concealed lest the vulgar should profane.

Annihilation, intoxication, the fever of love
are the three states of the mystic,
and those who abide in these states
at once comprehend the meanings
veiled in these words.
But if you know them not,
don't pretend you understand like an igonorant infidel,
for all cannot be mystics or grasp the mysteries:
no mere illusions are the mystic's dreams,
and a man of truth does not speak vainly.
To comprehend requires revelations or great faith.

Briefly have I explained these words and their meanings
so that you may apply them in their right intent,
remembering the attributes of each.
Compare them in a right manner,
and refrain from the wrong comparisons.

Now that these rules are understood
I will show you more of their application


Mahmud Shabistari (1288 – 1340) is one of the most celebrated ersian poets of the 14th century . His most famous work is a mystic text called "The Secret Rose Garden"  written in about 1311 in rhyming couplets. I´m going you to offer his poem " Sun reflection" , which have what to say also in the present days.

Preklad : shipka

Žádné komentáře