Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirMoje básne

Šťastný a veselý Nový rok!
Keď posledný deň v roku
na dosah sa priblíží
na čo si najviac vzpomenieš?
na minulé, ušlé dní
čo ubehli  rýchlejšie
než pripustil by si chcel ...
Čo docielil si v nich,
 čo stratil,zanedbal ?
S vďakou a bázňou v srdci
ukloníš hlavu starcovi,
ktorý dôstojne sa blíži
ku koncu svojej cesty,
by žezlo svoje odovzdal
do rúk roku Nového .
Váhavo , neisto
otázku si kladieš:
Aký bude tento Nový rok?
Donesie nám pokoj,
lásku a mier na zemi?

Len na tebe to záleží
aký je, v budúcností bude.
To čo doňho vložíš,
to stokrát vráti sa ti späť...
Lásku, pokoj, radosť,
vôkol seba ak budeš osievať,
a políčko svoje s láskou obrábať,
život nadelí ti lásky, radostí,
zdravia, šťastia a pohody
plným priehrštím.

Šťastný a pokojný Nový rok!(c) shipka