Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirPesničky

Five For Fighting - The Riddle

Túto som objavil len dnes. Jedna na premýšľanie...
There was a man back in '95 = Raz bol muž, naspäť v roku 95
Whose heart ran out of summers = ktorého srdcu už sa minuli letá
But before he died, I asked him = ale predtým ako zomrel, spýtal som sa ho

Wait, what's the sense in life = Počkaj, čo je zmyslom života!
Come over me, Come over me = Poď ku mne, poď ku mne

He said, = Povedal

"Son why you got to sing that tune = “Synu, prečo musíš spievať tú melódiu
Catch a Dylan song or some eclipse of the moon = Chyť Dylanovu pieseň alebo nejaké zatmenie mesiaca
Let an angel swing and make you swoon = Nechaj anjela húpať sa a urobiť ťa omdletým
Then you will see... You will see." = Potom uvidíš … ty uvidíš.”

Then he said, = Potom povedal

"Here's a riddle for you = “ Tu je hádanka pre teba
Find the Answer = nájdi odpoveď
There's a reason for the world = je tu zmysel pre svet
You and I..." = Ty a ja …”

Picked up my kid from school today = Vyzdvihol som svoje dieťa zo školy dnes
Did you learn anything cause in the world today = Naučil si sa niečo pretože vo svete dnes
You can't live in a castle far away = nemôžeš žiť v zámku niekde ďaleko
Now talk to me, come talk to me = Teraz mi rozprávaj, príď mi rozprávať

He said, = Povedal

"Dad I'm big but we're smaller than small = “Otec, som veľký, ale sme menší ako malí
In the scheme of things, well we're nothing at all = V schéme vecí, vlastne, sme úplne nič
Still every mother's child sings a lonely song = Aj tak, matkine dieťa spieva osamelú pieseň
So play with me, come play with me" = tak sa som nou hraj, príď sa so mnou hrať”

And Hey Dad = A hej otec
Here's a riddle for you = Tu je hádanka pre teba
Find the Answer = Nájdi odpoveď
There's a reason for the world = Je tu zmysel pre svet
You and I...  = Ty a ja

I said, = Ja som povedal

"Son for all I've told you = “Synu, po tom všetkom, čo som ti povedal
When you get right down to the = keď sa správne dopracuješ
Reason for the world... = k zmyslu života …
[b]Who am I?" = Kto ja som?”[/b]

There are secrets that we still have left to find = Sú tu tajomstvá, ktoré stále musíme nájsť
There have been mysteries from the beginning of time = Boli tu záhady od začiatku všetkých čias
There are answers we're not wise enough to see = Sú odpovede, ktoré nie sme dostatočne múdri vidieť

He said... You looking for a clue I Love You free...  = On povedal … Hľadáš stopu. Ja ťa milujem zadarmo/slobodne

The batter swings and the summer flies = Odpaľovač odpaľuje (v basebale) a leto letí
As I look into my angel's eyes = Keď sa pozriem do svojich anjelských očí
A song plays on while the moon is hiding over me = Pieseň hrá kým sa mesiac skrýva nado mnou
Something comes over me = Niečo mnou prechádza

I guess we're big and I guess we're small = Myslím, že sme veľkí a myslím že sme malí
If you think about it man you know we got it all = Ak o tom človeče premýšľaš, vieš, že to máme všetko
Cause we're all we got on this bouncing ball = Pretože my sme všetci, my sme nastúpili na túto odpálenú loptičku
And I love you free = A ja ta milujem zdarma
I love you freely = Ja ťa milujem voľne

Here's a riddle for you = Tu je hádanka pre teba
Find the Answer = Nájdi odpoveď
There's a reason for the world = Je tu zmysel pre život
You and I... = Ty a ja …
Poslední komentáře
05.09.2008 17:17:34: pekna pesnicka ine preklady five for fighting nemas