Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirPesničky

Hoobastank - If i were you

You seem to find the dark when everything is bright = Vyzerá, že dokážeš nájsť tmu aj keď všetko je svetlé
you look for all thats wrong instead of all thats right = hľadáš všetko zlé namiesto všetkého správneho
does it feel good to you to rain on my parade = dobre sa ti cíti keď mi pršíš na moju promenádu?
you never say a word unless its to complain = nikdy nepovieš slovo, kým to nie je sťažovanie
its driving me insane = privádza ma to do šialenstva

if i were you = keby som bol tebou
holding the world right in my hands = držiac svet správne v mojich rukách
the first thing i'd do = prvú vec čo by som urobil
is thank the stars for all that i have = je poďakoval hviezdam, za všetko, čo mám
if i were you = keby som bol tebou

look what surrounds you now = pozri sa, čo ťa teraz obklopuje
more than you ever dreamed = viac ako si kedy sníval
have you forgotten just how hard it used to be = zabudol si len aké ťažké to bývavalo?
so whats it going to take = takže čo ťa k tomu privedie
for you to realize = uvedomiť si
it all could go away in one blink of an eye = že všetko to môže zmiznúť jedniným mihnutím oka
it happens all the time = stáva sa to stále

 if i were you = keby som bol tebou
holding the world right in my hands = držiac svet  správne v mojich rukách
the first thing I’d do = prvú vec, ktorú by som urobil
is thank the stars above = je poďakoval hviezdam
for the world i love = za svet, ktorý milujem
take a breath and enjoy the view = nádýchol sa a vychutnal si výhľad
live the life that I’ve wanted to = žil život, ktorý som chcel žiť
if i were you = keby som bol tebou
Žádné komentáře