Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirPesničky

One day - Jedného dňa Barbra Streisand

Streisand at her finest hour, infusing the full spectrum of her unique tonal quality into the hopefulness of the song. Barbra Streisand and other musical instruments, indeed!

One day
The fields will be green
And one day
The skies will be blue
And one day
The rivers will
be bright silver
ribbons
Running round the hills
Quiet hills

You'll see
One day
The rains will be soft
And one day
The winds will be sweet
Oh sweeter than springtime
And the whisper of
lilac, apple, pine
and pear
Will fill the air

And one day
A child full of wonder
Won't fear the dark
sound of thunder
No dreams of danger
When a soldier is a stranger
>From a distant time
Distant world

On that morning
You stand
with tomorrow
Safe in your hand
That will be the day

Barbra Streisand v jej najlepších časoch.
Plné spektrum svojej jedinečnej hlasovej kvality vkladá do vyjadrenia nádeje- plností tejto piesne. Barbra Streisand a ďalšie hudobné nástroje, skutočne!

Jedného dňa
polia sa budú zelenať,
jedného dňa
obloha bude belasá.
Jedného dňa
rieky budú
jasne strieborné,
stružky vinúce sa
vôkol kopcov ,
pokojných kopcov.

Potom uvidíš
jedného dňa,
dážď bude jemný,
jedného  dňa,
vetry budú sladké,
oh, sladšie sťa jarný čas ,
vôňa orgovánu,
jabloní,  sosien a hrušiek
naplní ovzdušie.

 Jedného dňa
 dieťa plné údivu,
tmy sa nebude báť ,
ani burácania hromu.
Žiadne sny o nebezpečí ,
keď vojak je cudzia osoba,
zo vzdialeného času,
vzdialeného sveta.

V toho ráno
ty vstaneš
so zajtrajškom
Istota v tvojich rukách
To bude ten de
ň
Žádné komentáře