Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirPesničky

R. Kelly - I believe I can fly

Pesnička, ktorú pozná každý, a pritom jej len málokto rozumie.
I used to think that I could not go on = Myslieval som si, že nemôžem pokračovať ďalej
And life was nothing but an awful song = A život nebol nič viac ako len škaredá pieseň
But now I know the meaning of true love = Ale teraz poznám zmysel pravej lásky
I'm leaning on the everlasting arms = Opieram sa o nekonečné/večné ruky

If I can see it, then I can do it = Ak to môžem vidieť, tak to môžem dosiahnuť
If I just believe it, there's nothing to it = Ak tomu čo len uverím, nestojí mi už nič v ceste

I believe I can fly = Verím, že viem lietať
I believe I can touch the sky = Verím, že sa môžem dotknúť oblohy
I think about it every night and day = Myslím na to každý deň a noc
Spread my wings and fly away = Rozprestieram krídla a letím preč
I believe I can soar = Verím, že viem vzlietnuť
I see me running through that open door = Vidím sa bežať cez tie otvorené dvere
I believe I can fly = Verím, že viem lietať

See I was on the verge of breaking down = Vidíte, bol som na hrane zrútenia
Sometimes silence can seem so loud = Niekedy ticho môže znieť tak hlasno
There are miracles in life I must achieve = Sú zázraky v živote, ktoré musím dosiahnuť
But first I know it starts inside of me, oh = Ale viem, že najskôr to začína v mojom vnútri

Hey, cuz I believe in me, oh = Hej, pretože ja verím v seba

If I can see it, then I can be it = Ak to môžem vidieť, tak tým môžem byť
If I just believe it, there's nothing to it = Ak tomu čo len uverím, nestojí mi už nič v ceste

Hey, if I just spread my wings = Hej, keď len rozprestiem svoje krídla
I can fly = Viem lietať
I can fly = Viem lietať
Žádné komentáře