Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirPesničky

White Snake - Here I Go Again

Klasika!!! Pre tých, čo sa rozhodli, že sa viac nebudú trápiť, ale idú ďalej. Tak ideme znova do toho...
I dont know where Im going = Neviem, kam idem
But, I sure know where Ive been = Ale s istotou viem, kde som bol
Hanging on the promises = Visiaci na sľuboch
in songs of yesterday = v piesňach včerajška
And Ive made up my mind, = A zmenil som svoju myseľ / rozhodol som sa
I aint wasting no more time = Nestrácam viac času
But, here I go again = Ale, idem znova do toho
Here I go again = Tu/Teraz idem znova do toho

Though I keep searching for an answer, = Hoci stále hľadám odpoveď
I never seem to find what Im looking for = Zdá sa, že som nikdy nenašiel to, čo hľadám
Oh lord, I pray = Oh bože, prosím
You give me strength to carry on, = Daj mi silu pokračovať
’cos I know what it means = Pretože viem, čo to znamená
To walk along the lonely street of dreams = Kráčať po osamelej ulici snov

Refrén:
And here I go again on my own = A teraz idem znova do toho sám so sebou
Going down the only road I’ve ever known, = Idúc dole po jedinej ceste, ktorú som kedy poznal
Like a drifter I was born to walk alone = Ako tulák, narodil som sa aby som kráčal sám
And I’ve made up my mind = A rozhodol som sa
I aint wasting no more time = že už nestrácam viacej času

Just another heart in need of rescue, = Len ďalšie srde v potrebe záchrany
Waiting on love’s sweet charity = Čakajúce na lásky sladkú charitu
And I’m gonna hold on = A ja vydržím
for the rest of my days, = do konca mojich dní
’cos I know what it means = pretože viem, čo to znamená
To walk along the lonely street of dreams = Kráčať po osamelej ulici snov
Žádné komentáře