Moja cesta - my way

"Nezoufej, neplač, však máš ještě svůj Svět. Svět, který barevný a voňavý jest.
Neznáš-li cestu k jeho slavobráně,
pak přivři víčka a Anděl nabídne ti rámě...."
JakirÚvodom...

Frank Sinatra-My way - Moja cesta

And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, Ill say it clear,
Ill state my case, of which Im certain.

Ive lived a life thats full.
Ive traveled each and evry highway;
And more, much more than this,
I did it my way.

Regrets, Ive had a few;
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.

I planned each charted course;
Each careful step along the byway,
But more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, Im sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall;
And did it my way.

Ive loved, Ive laughed and cried.
Ive had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that;
And may I say - not in a shy way,
No, oh no not me,
I did it my way.

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -
And did it my way!

 Moja cesta

A teraz, koniec je blízko;

A tak tu čelím poslednej záclone.

Môj priateľ, Povedal som to jasne,

budem trvať na svojom, v čom som si istý.

 

Žil som život, ktorý bol  plný.

precestoval som úplne každú autostrádu;

A ešte, omnoho viac než iba to,

bola to moja cesta!

 

Žiaľov  mal som zopár;

potom zas znova, niektoré stoja za zmienku.

Urobil som, čo urobiť som mal

a všetko som prekukol bez výnimiek.

 

Plánoval som každý zmapovaný smer;

Každý opatrný krok pozdĺž bočných ciest,

Ale ešte, omnoho viac než iba to

bola  to moja cesta.

 

Áno, tam boli časy, som si istý, že si vedel

keď udkúsol som viac,  než schopný som bol požuť.

Ale napriek tomu, keď boli pochybností,

zjedol som to a potom vyvrátil.

Stál som pred tým všetkým a vytrvál som,

bola to moja cesta.

 

Miloval som, smial som sa a kričal.

Malsom  moju plnosť; môj podiel stratový.

A teraz, keď plače ustávajú,

Pokladám to všetko za také zábavné.

 

Myslím, že urobil som všetko to;

A môžem hovoriť, že nie v plachostí,

Nie, ach vôbec nie  mne,

bola to moja cesta.

 

Preto, čo robí muža, čo má on dostať?

Ak nesvoj on je, tak nič nemá.

Povedať  veci, ktoré  úprimne cíti;

a nie slová toho, kto kľačí.

Záznam znázorňuje, že chytil  som vietor,

bola to moja cesta!

Žádné komentáře